Hemmet

Historien om Slatthog Flyers började året 1999, i Moheda mitt i Småland.
Vi hade sporadiskt kört Harley tillsammans i några år, åkt på träffar och haft j…..t skoj. För att öka gemenskapen och markera den livsstil vi valt att följa bestämde vi oss för att starta en Harley Davidson klubb. Stadgar antogs, en styrelse bildades och så förstås namnet som är en historia för sig.
För många som kör Harley och speciellt för de som bygger om, är byn Slätthög utanför Moheda välkänd. För att bli lite mer internationella tog vi bort prickarna över ä och ö och fick därmed två nya ord på utrikiska.
Slatt (uttalas som engelskans, slut=slampa eller hora) och hog (=svin).
Klubbmärket började ta form, det blev en hor-gris.

Svart